yogaRamachandrudu Ithadu (రామచంద్రుడితడూ రఘువీరుడూ) Lord Rama song

This song was written by sri tallapaka annamacharya on Lord sree rama. Sung By P. Suseela.Lyrics in English:Raamachamdruditadu raghuveeruduKaamita phalamuleeya galigenimdarikiGautamu bhaaryapaaliti kaamadhaenuvitaduGhaatala kausikupaali kalpavrkshamuSeetaadaevi paaliti chimtaamani yitaduYeetadu daasula paaliti yihapara daivamuParagasugreevupaali parama bamdhuvitaduSarihanumamtupaali saamraajyamuNirati vibheeshanunipaali nidhaanamu yeetaduGarimajanaku paali ghanapaarijaatamuTalapa Sabaripaali tatvapu rahasyamuAlariguhunipaali aadimoolamuKaladannavaaripaali kannuleduti mooritiVelaya sreevaemkataadri vibhuditaduLyrics in Telugu:రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడుకామిత ఫలములీయ గలిగెనిందరికిగౌతము భార్యపాలిటి కామధేనువితడుఘాతల కౌశికుపాలి కల్పవృక్షముసీతాదేవి పాలిటి చింతామణి యితడుయీతడు దాసుల పాలిటి యిహపర దైవముపరగసుగ్రీవుపాలి పరమ బంధువితడుసరిహనుమంతుపాలి సామ్రాజ్యమునిరతి విభీషణునిపాలి నిధానము యీతడుగరిమజనకు పాలి ఘనపారిజాతముతలప శబరిపాలి తత్వపు రహస్యముఅలరిగుహునిపాలి ఆదిమూలముకలడన్నవారిపాలి కన్నులెదుటి మూరితివెలయ శ్రీవేంకటాద్రి విభుడితడు

PRANKSTER TV

Panda ambush

Jesse Aucapiña

People who dont have this lets be thankful because its god who made us hes a nice person and loving so he lets us have no sickness and if we do he proberly trys to help us

Fatty Fish

Cody is loser

CR Zon Kel_Tggn

wow

JACK OFF Gaming

And some of my peers at school say PlayStation is better.

Sawo Gosong

great editing dude :)

a dawg

125

Oh poor thing

Orcalover Bri-zee

The title was “I got struck by lightning” but later it said “ALMOST struck”

Qaisyh Qadry Ezlyn

2019

shengjie deng

i cant watch cause my age doesnt meet its standard

sang min Lee

women who? Volleyball player?

Wack!!!!

Sheetal Marchande

Your body is very red

ULTRAMANNYDJ

You all Godless people that don’t trust Jesus and have no faith.

Evan Jordan

Like how surfers have fidget spinners

WJLRCMedia Team5vlogs

Why was 6 afraid of 7Because 789

Let’s do something Awesome

Hollagram

Unnav Gurung

How?

Mane Misakyan

4:47

IAmShady_HD HD

PE does stand for physical education though, this is just a joke dont take it to far XD

EAGLE SHIELD

[GAY MAFIA] ?👈😄🇺🇸

Шейх-Ахмад Усманоа

.

Post Left Met

Who is that in the man up shirt

Mridula Bedi

worst

Im A Mistake

Bruh

Mαegαn

I tried to tell my mom but i couldn't do it cause she might think im being over dramatic.

Lang Kanai

Steph averaging is averaging 33 and dragging these corpses through the finals like lebron last year -- hurt iggy, no bench, hurt klay, draymond shooting 8%, kd obviously out. But HE's disappointing? Broussard is right, skip and shannon need to get some perspective.

Amberrrr

I am just crying about this story! So beautiful❤️

Pony BoyMLP

always love your vids, always make me smile. keep up the good work.

Miguel Navarro

Just thaat? Pfff wtf

Badr B.

Fuck! Your video's are great. Really can't get enough of them!!

JoAnna Grisik

Do more of these😝

beyblade burst vlogs

1.4 million likes dogs can change everything

LuxoFTW

Love this channel!

Titenic Titan

Hey, ditto evolved!

PAUL

The stupid personal appearance was childish, and the "music" was awful and "inappropriate".

Marge 2225

I knew it was kim jong un the moment i saw those two men and when he said family business.

Motheo Moagi

Team Coby

anggi

I LOVE THE ANIMATION SO BAD.

Donald Sanders

NBA is for little girls

Talk Show Studios

He’s GARBAGE

franktate 02

Me not know what this is

seth rollins seth rollins

3:18 thats me

Samantha Okeefe

Wtf is wrong with IVF

Blog M

I did not see that coming

HAH! -Gürkan

YOU ARE AWSOME!!! I LOVE YOUR VIDEOS.

Thatdude2709 X

bro time to troll some frends :D

Alpha_ Wolfy

So you do realize a lot of these are fake if you listen closely a lot of the people in these vids have the same voice.

jerin browder

Lil baby and gunna ruined this shit

   

persopage © 2007 Privacy Policy